Välkommen till ManpowerGroup

Inom ManpowerGroup hjälper vi människor att växa varje dag. Det är människorna vi möter som formar oss till det vi är – en plats för alla och med möjligheter för dig. Hos oss ingår du i ett kompetent internationellt lag där du kan lära av de bästa inom rekrytering, bemanning, management och outsourcing inom HR.

Vi tycker det är viktigt att vår personal speglar den mångfald som finns i samhället. I vårt arbete som går ut på att dagligen hjälpa människor hitta jobb, försäkrar vi oss därför alltid om att kompetens kommer först.
Vår ambition är att vara branschens bästa arbetsgivare och vi vill bidra till en hållbar arbetsmarknad, främst genom mångfald, jämställdhet och integration.

I vår roll som arbetsgivare arbetar vi systematiskt för en god arbetsmiljö där alla anställda trivs, är nöjda med sitt arbete och känner att de har möjlighet att påverka sin arbetssituation på säkra och hälsosamma arbetsplatser.

Självklart är även hållbarhet en viktig fråga för oss, därför strävar vi efter att minska den negativa inverkan som verksamheten har på miljön. Framförallt fokuserar vi på hur vi reser och de koldioxidutsläpp som vi genererar.

   Våra förmåner

arbetsplats_442

Kompetenskarriär

Din drivkraft bestämmer din framtid
Vill du så ger vår storlek och internationella nätverk dig möjligheter att utvecklas. Kompetenskarriär innebär att vi stöttar dig i din utveckling genom att hela tiden fylla på med erfarenhet och kunskap. Globala talangprogram som erbjuder insikt i ledarskap, ekonomi och strategi, över 4 500 interaktiva utbildningar och föreläsningar samt regelbundna utvecklingssamtal hjälper dig att växa i din roll.

Flexibel arbetstid

Hjälper dig med vardagspusslet
Det händer ofta bra saker när människor spenderar tid tillsammans på jobbet. Men alla måste inte alltid vara på jobbet samtidigt. Att vara flexibel med arbetstider är självklart för oss. Det fungerar inte för alla tjänster, men för de allra flesta. Livspusslet är inte alltid så enkelt att få ihop, men med en mer flexibel arbetstid blir det lite enklare.

Belöningsprogram

Stark vilja att prestera vill vi självklart belöna
Som anställd inom ManpowerGroup omfattas du utöver den överenskomna månadslönen av olika belöningsprogram som finns inom koncernen. Det handlar om lön eller bonus, men även utmärkelser som kan leda till spännande möjligheter för dig som anställd. Vi ger dig plats att ta plats helt enkelt.

Föräldraförmåner

Extra ledighet och tillskott i kassan 
Om du är föräldraledig kan du som anställd få något som kallas föräldralön, extra ersättning utöver det som du får genom Försäkringskassan. Enligt vårt kollektivavtal har du som förälder även rätt att korta ner din arbetstid till 75 procent av den ordinarie arbetstiden tills ditt barn fyllt 8 år.

Hälsa och friskvård

Friskvårdsbidrag och friskvårdstimme 
Som anställd får du ett bidrag om 1 000 kr per termin för friskvårdsaktiviteter. Tack vare vår storlek kan vi erbjuda en rad upphandlade och rabatterade priser hos stora friskvårdsleverantörer runtom i Sverige. Att hinna träna före eller efter jobbet kan vara svårt ibland, därför har du en friskvårdstimme per vecka där du kan träna på arbetstid.

Tillsammans med vår företagshälsovård jobbar vi hela tiden för att förbättra hälsan och arbetsmiljön samt erbjuder rehabilitering för den som behöver. Skälet till att det här är viktigt för oss är ganska enkelt – om du mår bra mår också företaget bra.

Hushållsnära tjänster

Med bättre priser kan du få hjälp hemma
Som anställd inom ManpowerGroup har du möjlighet att få avlastning i hemmet till ett förmånligt pris. T.ex. med städning, strykning, tvätt, barnpassning med mera. Det hjälper dig att få ihop vardagen och ger dig mer tid till att göra andra saker på din fritid.

Rådgivning

Välj rätt pension och försäkringar 
Vi erbjuder dig upphandlade och förmånliga försäkrings- och pensionslösningar. Alla omfattas av ett grundläggande försäkringsskydd, men du kan också välja till försäkringar som passar just din livssituation. Du erbjuds även personlig rådgivning för att du ska få en lösning som passar dig bäst.

Tjänstepension

Trygga din framtid ekonomiskt
Du omfattas av tjänstepension under hela din anställning hos oss, antingen genom premiebestämd tjänstepension (ITP1) eller förmånsbestämd pension (ITP2). Vilken avdelning du tillhör beror på din ålder och vilket bolag du anställs i. Om du omfattas av ITP2 och har en inkomst på över tio inkomstbasbelopp gäller en alternativ pensionslösning.

Löneväxling

Stärk din pension
Vi erbjuder dig möjligheten att bruttolöneväxla, vilket innebär att du placerar en del av din lön i en tjänstepension innan inkomstskatten dras. Antingen månatligen eller vid enstaka tillfällen. Det är ett enkelt och förmånligt sätt för vissa att förstärka pensionen.

Kollektivavtalade försäkringar

Ger dig extra säkerhet
Alla tjänstemän omfattas av en tjänstegrupplivförsäkring (TGL) - ersättning till efterlevande vid dödsfall samt trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA). Du är dessutom försäkrad så att om du blir långvarigt sjuk får ersättning för att täcka en del av inkomstbortfallet. 

Frivilliga försäkringar

Skräddarsy utifrån behov
Utöver de kollektivavtalade försäkringarna har du möjlighet att komplettera ditt försäkringsskydd. Du kan välja att teckna extra försäkringar som passar just din livssituation:

  • Livförsäkring
  • Sjuk- och olycksfallsförsäkring
  • Barn- och ungdomsförsäkring
  • Inkomstförstärkning vid sjukskrivning
  • Engångsbelopp vid långvarig sjukdom
  • Sjukvårdsförsäkring
  • Inkomstförstärkning vid arbetslöshet
solnedgång_944