Manpower Group Logo 2021

4 strategier för att hitta rätt kompetens

HubSpot Video

Bristen på kompetens är rekordhög i Sverige, trots historiskt hög arbetslöshet till följd av pandemin. Glappet mellan arbetsgivarnas behov och den kompetens som finns är stort och tre av fyra svenska arbetsgivare upplever att det är svårt att hitta rätt kompetens.

Hur kan arbetsgivare lösa sina kompetensbehov på nya sätt? Vad kan vi göra för att bli bättre på att hitta och utveckla och våra medarbetares kompetens?

Innehåll i webinar

  • Nuläge - hur ser det ut med kompetensbristen för i omvärlden och i Sverige
  • Vad utmärker verksamheter som löst sina kompetensbehov
  • Vilka kompetenser är svåra / lätta att hitta
  • Konkreta strategier för att hitta rätt kompetens