Talent Solutions

I takt med att digitalisering och användning av teknik i arbetslivet ökar ser vi också en växande talangbrist, vilket ökar komplexiteten i resursplanering för organisationer idag. Det kräver välplanerade och breda strategier för att kunna förse verksamheten med de resurser som krävs idag och i framtiden. Säkerställ att ni ständigt ligger i framkant som arbetsgivare - genom oss på Talent Solutions.


Ta reda på hur Talent Solutions kan hjälpa din organisation att lyckas fullt ut.

Testa själv med Talent Solutions kostnadsfria globala analysverktyg.

GÖR TESTET NU
 
talent1

Talent Solutions RPO - RECRUITMENT PROCESS OUTSOURCING

Att lyckas attrahera och rekrytera rätt talanger är avgörande för att en organisation ska kunna nå sina affärsstrategier och mål. Med våra RPO-lösningar kan vi ta ett helhetsansvar för er rekrytering, agera som en förlängd arm till befintlig Talent Acquisition-organisation eller rådgiva kring Employer Brand eller EVP (Employer Value Proposition) för att säkerställa att ni är attraktiva på en konkurrenskraftig kandidatmarknad. Våra rekryterare är specialiserade inom olika områden och arbetar i ert varumärke och i era system, allt för att ha en så transparent process som möjligt.

Full Life Cycle Recruitment

Vi har stor erfarenhet och expertis av kandidat- och arbetsmarknaden och skräddarsyr lösningar för att kunna ta ansvar för hela eller delar av er rekryteringsprocess. Våra lösningar är skalbara och vi justerar resurser utefter ert behov, allt för att stötta upp er organisation med hållbara rekryteringsstrategier. Reducera kostnader för rekrytering, minska time-to-fill och öka produktiviteten hos rekryterande chefer eller befintlig TA-organisation med vårt rekryteringsstöd.

RPO Projekt

Vid tillfälliga projekt så som t.ex. urval till traineeprogram, volymrekryteringar eller sommarrekrytering så kan vi kliva in och leverera snabbt och effektivt. Med vårt globala nätverk och lokalkännedom kan vi även hjälpa er med Cross-Border recruitment för att hitta talanger utanför Sveriges gränser.

Rekryterare On-demand

Vi erbjuder stöd till befintliga TA-organisationer vid tillfälligt höga volymer. Våra Recruiters on demand är seniora rekryterare som snabbt kan sätta sig in i arbetet och avlasta en rekryteringsavdelning. De kan arbeta offsite eller onsite och leds alltid av en Program Manager som följer upp överenskomna KPI`s.

Talent Advisory

Att kunna vara attraktiv som arbetsgivare och ha ett starkt värdeerbjudande till kandidaterna, att veta vilka företag som konkurrerar om kandidater och på vilka villkor samt att ligga i framkant med de digitala verktyg som finns inom rekrytering är A&O för att lyckas med talangförsörjning idag. Med hjälp av vår expertkunskap, våra undersökningar eller vår datadrivna marknadskartläggning ser vi till att ni lyckas med detta.

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig här

Kontakt:

Sara Enebrink
Sara.Enebrink@Manpowergroup.se
Tel. +46708543043

talent4

Talent Solutions TAPFIN
- MSP Managed Service Provider

MSP/Tapfin – Talent Solutions TAPFIN, Everest SIA Star Performer, är en Managed Service Provider förkortat MSP. TAPFIN är våra kunders förlängda inköpsarm mot marknadens alla konsultleverantörer och frilansare. Med fokus på attraktion/source av marknadens bästa konsulter, data governance, kontroll, kostnadsbesparingar, effektivitet och compliance upphandlar Talent Solutions TAPFIN konsulter och resultatprojekt (SOW) inom ramen för våra 630+ MSP-kundprogram världen över för drygt 200 miljarder SEK årligen.

Hjälper organisationer med konsultinköp

Talent Solutions Tapfin MSP hjälper organisationer att optimera och kostnadseffektivisera konsultinköp. Vi är effektiva på att transformera organisationer till att bli mer strukturerade, kontrollerade och legalt anpassade kring konsultinköp. Contingent Workforce Management – Våra team har expertisen att effektivisera hanteringen av konsultinköp genom att förbättra processen, få till snabbare tillsättningar och större kostnadsbesparingar.
Statement of Work Management – När er organisation har konsulter vars arbete styrs och regleras av en Statements of Works så har vi expertisen för att kunna se över, ta hand om, spåra och optimera denna. Detta för att kunna ge er faktabaserade underlag för att hjälpa er fatta snabbare affärsbeslut.

Vi bygger ert nätverk av kandidater

Alternative Workforce Solutions Management – vi hjälper er med uppbyggnad och hantering av era kandidatnätverk för att enkelt samordna och kommunicera med t.ex. frilansare
Workforce Advisory – med hjälp av den expert-insikt och data vi besitter kan vi i kombination med våra IT-verktyg inom statistik och analys skapa rapporter och marknadskartläggningar kring konsult-och arbetsmarknaden som blir en värdefull informations-plattform att utgå från.

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig här.

Kontakt:

Mimmi Deljerud Engholm
Mimmi.Deljerud.Engholm@manpowergroup.se
Tel. +46708745211

talent3

Talent Solutions -  Right Management

Right Management är de globala karriärexperterna. Varje dag utvecklar vi organisationer, ledarskap, individer och karriärer runt om i hela världen. Vi gör arbetsgivarvarumärken starkare (Employer Branding) och hjälper stora och små organisationer att omvandla eventuell avveckling till utveckling. Vi stöttar er att bygga framgångsrikt ledarskap och förbättra möjligheter till utveckling inom och utanför organisationen, genom ledande lösningar för:

  • Coaching
  • Ledarcoaching
  • Coaching on-demand
  • Assessments
  • Ledarskapsutveckling
  • Teamutveckling
  • Förändringsledning
  • Karriärutveckling
  • Omställning/outplacement

Vi är HR-konsulterna som hjälper er att höja engagemanget, prestationen och nå målen. Läs mer om hur Right Management kan hjälpa dig här.


Kontakt:

Jennifer Bergström Ahlinder
Jennifer.B.Ahlinder@right.se
Tel. +46 722 02 46 37